Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 287, 18 listopad 2005