Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 260, 06 październik 2005