Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 158, 2007