Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 179, 7 lipiec 2011