Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 367, 27 listopad 2012