Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.10225 — AES/Coatue/Schneider Electric/Uplight) Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE) 2021/C 130/04