Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 40, 9 luty 2013