Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 329, 14 grudzień 2010