Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 199, 13 sierpień 2005