Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 356, 15 grudzień 2006