Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 285, 17 listopad 2005