Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 247, 18 września 2013