Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 20, 22 styczeń 2011