Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 3 października 2018 r.$