Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 280, 04 listopad 2008