Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 238, 03 październik 2006