Bylos T-45/13 RENV ir T-587/15 RENV: 2018 m. kovo 8 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje Rose Vision / Komisija (Arbitražinė išlyga — Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintoji bendroji programa (2007 – 2013 m.) — Dotacijų susitarimai dėl projektų FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM ir SFERA — Galutinės finansinio audito ataskaitos pateikimo terminas — Finansinis auditas, per kurį konstatuojami projektų įgyvendinimo pažeidimai — Mokėjimų sustabdymas — Finansinio audito konfidencialumas — Deklaruotų išlaidų tinkamumas finansuoti — Deliktinė atsakomybė — Išmokėtų sumų grąžinimas — Žala, padaryta dėl įtraukimo į ankstyvojo įspėjimo sistemą)