Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 309, 19 listopada 2013