Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 161, 19 czerwiec 2010