Pisemne zapytanie E-004936/11 Sergio Berlato (PPE) do Komisji. Ustalenie maksymalnych dozwolonych poziomów witamin i minerałów wchodzących w skład suplementów diety