Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 317, 4 listopada 2014