Komisijas Regula (ES) 2020/1258 (2020. gada 3. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Portugāles karoga kuģiem zvejot cirtaino raju Savienības ūdeņos 9. zonā