Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 307, 05 październik 2004