Pisemne zapytanie E-7716/10 Nuno Melo (PPE) do Komisji. Napięta sytuacja w Maputo