Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 68, 08 marzec 2006