Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CE 284, 20 wrzesień 2012