Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 116, 18 maj 2005