Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 316, 4 listopada 2014