Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 270, 4 październik 2012