Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9757 — Providence/VOO/Brutélé) (Text av betydelse för EES) 2021/C 3/04