Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 149, 8 czerwiec 2012