Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 191, 19 lipiec 2012