Věc T-327/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. prosince 2015 – Compagnie des fromages & Richesmonts v. OHIM – Grupo Lactalis Iberia (Zobrazení červenobílého kostkovaného vzoru) „Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Společenství zobrazující červenobílý kostkovaný vzor — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“