Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 178, 29 lipiec 2006