Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 035, 5 lutego 2014