Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 008, 11 stycznia 2014