Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 1, 04 styczeń 2006