Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 101, 27 kwiecień 2005