Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 282, 13 październik 2006