Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 278, 31 październik 2008