Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 15, 18 styczeń 2013