Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 327, 3 października 2015