Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 307, 23 listopad 2011