Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, CA 192, 10 czerwca 2015