Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 172, 12 lipiec 2005