Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 297, 26 październik 2012