NUOMONĖ Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pateikta Biudžeto kontrolės komitetui dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2018/2179(DEC)) Nuomonės referentė: Marian Harkin