Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 17, 20 styczeń 2012