Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 136, 03 czerwiec 2005