Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 136, 2005